เตรียมตัวยื่นภาษีบ้าน

เตรียมตัวยื่นภาษีบ้าน ข้อควรรู้ต่างๆ ในการยื่นภาษีบ้านปี64

เตรียมตัวยื่นภาษีบ้าน village phuket ข้อควรรู้ต่างๆ ในการยื่นภาษี บ้าน ปี64 อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกๆต้นปีเราจะต้องกระทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในปี 2564 ที่จะถึงนี้ 

เรามาดูกันว่ามีสิทธิลดหย่อนภาษีใดบ้าง? แล้วก็แต่ละอย่างมีเงื่อนไขเช่นไร? แม้กระทั้งมือใหม่ด้านภาษีก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

เตรียมตัวยื่นภาษีบ้าน

วิธีคำนวณภาษี และรายการลดหย่อน ก่อนยื่นภาษี 2564

ถ้าพร้อมแล้ว เรามาหาคำตอบได้ในเนื้อหานี้กันเลย! phuket village

 • รามาดูกันว่า สำหรับคนที่กำลังจะยื่นภาษีนั้น สิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2564 มีอะไรบ้าง แล้วก็สามารถลดหย่อนได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้คำนวณภาษีล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยสิทธิสำหรับเพื่อการลดหย่อนนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ดังที่กฏหมายระบุ ดังต่อไปนี้
 • กลุ่มภาระส่วนตัวรวมทั้งครอบครัว
 • กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุน
 • กรุ๊ปสำหรับการบริจาค
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ village phuket
เตรียมตัวยื่นภาษีบ้าน

ถัดไปเรามาดูกันว่าในแต่ละหมวดหมู่นั้นมีเนื้อหาการลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง

 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท village phuket
  เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท
  เงื่อนไข: สำหรับสามี – ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีแต่ยื่นภาษีแบบแสดงรายการแบบรวมกัน
 3. ค่าลดหย่อนบุตร
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาทต่อบุตร 1 คน (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) phuket village
  เงื่อนไข:
  • หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน (นับทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่)
  • หากเป็นบุตรบุญธรรมนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน (นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่)
  • หากมีทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรตามยกฎหมายทั้งหมดมาหักภาษีก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก โดยรวมกันได้ ไม่เกิน 3 คน
  • หากมีบุตรตามกฏหมายเกินกว่า 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักภาษีไม่ได้
 4. เงื่อนไข:
  สำหรับการนำบุตรที่มีมาใช้ในการลดหย่อนภาษีนั้น ตัวบุตรจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ village phuket
  • บุตรจะต้องมีอายุระหว่างแรกเกิด จนถึง 20 ปี
  • หากบุตรมีอายุ 21 – 25 ปี ต้องศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
  • หากบุตรมีอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป หรือรายได้ที่มีนั้นได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย เช่น เงินที่ได้รับจากพ่อแม่ หรือเงินปันผล
  • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร
   จำนวนลดหย่อน: สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท phuket village
   เงื่อนไข: หักตามค่าใช้จ่ายจริง ทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัดทางการแพทย์ การพักฟื้นภายในโรงพยาบาล แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา – มารดา
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาท ต่อบิดา – มารดา 1 คน โดยสามารถนับรวมบิดา – มารดาของคู่สมรสด้วยได้ (รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท) เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
 6. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา – มารดา
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาท ต่อบิดา – มารดา 1 คน โดยสามารถนับรวมบิดา – มารดาของคู่สมรสด้วยได้ (รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท) เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี village phuket
 7. ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาทต่อคน
  เงื่อนไข:
  • ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • ต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”phuket village

กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน

แบ่งออกได้ 10 สิทธิ ดังนี้ village phuket

 1. เงินประกันสังคม
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
 2. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  *** ข้อ 2 และ 3 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 4. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 5. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 7. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. / สงเคราะห์ครูเอกชน
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สามารถสะสมเพิ่มได้โดยขอเปลี่ยน % ที่กำหนดไว้กับนายจ้าง
 8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท
 9. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 10. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  *** ข้อ 5 – 10 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท phuket village

กลุ่มสำหรับการบริจาค

แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่

 1. เงินบริจาคทั่วไป phuket village
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
  เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม
 2. เงินบริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท village phuket

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่

 1. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  เงื่อนไข:
  • สำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัยเท่านั้น phuket village
  • ต้องเป็นสินเชื่อที่กู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายในประเทศเท่านั้น
  • หากมีการกู้มากกว่า 1 แห่งสามารถนำมาใช้ลดหย่อนรวมกันได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีกู้ร่วม จะแบ่งดอกเบี้ยออกเท่าๆ กันตามจำนวนผู้กู้ แต่รวมแล้วแต่ละคนจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. โครงการ บ้าน หลังแรกปี 2559
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
  เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม village phuket

สรุป

เท่านี้ทุกคนก็รู้กันแล้วว่าสิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆที่มีในการยื่นภาษี 2564 นั้นมีอะไรบ้าง แม้กระนั้นผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชอบละเลยการยื่นภาษีกันเพราะเหตุว่าถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่าปวดหัว รวมทั้งจำต้องจัดเตรียมเอกสารมากมาย แต่ว่าถ้าโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังขึ้นมา บอกเลยว่าจำนวนเงินที่จะเสียอาจไม่คุ้มกันแน่นอน ทั้งยังการยื่นภาษียังช่วยประหยัดเงินในอนาคตของคุณอีกด้วย

สำหรับ ขนาดโรงหยุดรถยนต์ สามารถคำนวณได้ จากขนาด ของรถยนต์ ที่ใช้ โดยเฉลี่ยแล้ว รถยนต์มีขนาด 2.5×5.0 เมตร ต่อคัน แม้กระนั้นถ้าหาก บ้านหลังไหน ที่ใช้รถตู้ หรือ รถปิคอัพ ควรจะเพิ่ม ขนาดโรงหยุดรถยนต์เป็น 3.0×6.0 เมตร เพื่อรองรับ ความยาว ที่มากขึ้น บ้าน

ยิ่งไปกว่านี้ สำหรับการคำนวณ ขนาดของโรงรถ ควรจะคิดถึง ปริมาณสมาชิก ในครอบครัว เพื่อรองรับ ปริมาณรถยนต์ ที่บางทีก็อาจจะ มากขึ้น ในอนาคต โครงการบ้านโดยเหตุนี้! จัดการตระเตรียมเอกสารให้เพียบพร้อม phuket village แล้วก็ยื่นภาษีเป็นประจำทุกๆปีจะเป็นเรื่องดีที่สุด โครงการบ้าน

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป การต่อเติมโรงจอดรถหน้าบ้าน บ้านพร้อมสระว่ายน้ำน่าสนใจ

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa